Vi ser på helheten helt enkelt

Hållbarhet, kvalitet & energieffektivt

  

Ett renare och effektivare arbetsklimat, bättre hälsa och inomhus miljö:

 

Ultraren och frisk luft för människor, lokaler, produktion i alla typer av inomhus miljöer och i kombination med befintliga ventilationsystem

 

Ren luft inomhus är nu viktigare än tidigare på grund av vetskapen om de skadliga partiklarna i inomhusluften. 

I innemiljön som vi tillbringar ca 90% av tiden med finns det stora mängder av både stora och små skadliga partiklar i form av bakterier, virus, lukt, mögel, gaser, mikrober, aerosoler, pollen, sot, oförbrända kolväten i stora mängder.

 

De ultrafina partiklarna är så små att vanliga filter ej filtrerar bort de utan vi människor utsätts för partiklarna hela dagarna på arbetsplatser, skolor, offentliga lokaler, produktionslokaler, i bostäder, ja i princip överallt inomhus.

 

Sjukhus, laboriatorier, fastighetsförvaltare, fastighetsägare, företag

 

Den ambitiöse och miljövetne energidetektiven letar, hittar och använder lösningar som bevarar människors hälsa, fastighetens- och produktionssystemens värde, kondition, effektivitet och som håller drift-, service-, underhålls- energi- och investeringskostnaderna nere på en långsiktigt hållbar och låg nivå.

 

Vi har många nöjda kunder = många goda erfarenheter med kunder!

 

Kontakta oss för en kostnadsfri dimensionering och presentation vad det innebär för er inomhusmiljö eller produktion.

 

Ultraren Luft

 

Luftreningsteknik erbjuder effektiva och miljöväliga lösningar för ultra ren och frisk luft, hygien, luftbehandling, ventilation för människors hälsa, kontor, lokaler, process, produktion, produkter och miljön.

 

Med effektiv luftrening blir det ultra ren och frisk luft i sjukhus, laboriatorier, skolor, dagis, arbetsplatser, hotell,  bostäder, affärer, produktions- och maskinprocesser.

 

Kombinera med luftrening med befintlig ventilation i alla typer av rum.

 

 

Med effektiv luftrening blir det ultra ren och frisk luft i lokaler, arbetsplatser,

skolor, dagis, bostäder.

 

LH Euroservice AB © 2002-2015 

Mobil:  0703-770773 • 070-4806690

Allmän info: info@euroservice.se  • Kundservice: kundservice@euroservice.se   

Säbygatan 1 • SE-261 33 Landskrona

 

Ultraren luft inomhus ger effektivare arbete samtidigt som minskning av ohälsa och olika luftburna sjukdomar. 

 

Här på bilden ser ni ultrafina partiklar som sätter sig i våra lungor, luftvägar och slemhinnor.

 

Det är de minsta ultrafina partiklarna som är farligast!

 

De minsta partiklarna ökar risken för sjukdomar, sjukfrånvaro och felkällor. 

 

Luftreningssystemet är idag det effektivaste sytem som kan ta hand om de allra minsta ultrafina partiklarna!

 

EUROSERVICE.SE

Luft - Vatten - Värme - Kyla