Vi ser på helheten helt enkelt

Hållbarhet, kvalitet & energieffektivt

  

 

 

Ett effektivare värmesystem och kylsystem »

 

Värmesystem och kylsystem fungerar som regler- och transportsystem för värme/kylbärare till systemens olika ändamål.

 

Effektiviteten i systemen är beroende på hur bra reglering-, värme- och kyl-överföringsförmåga systemen har. 

 

När vattnet möter olika material uppstår  kemiska reaktioner som gör att vattenjonerna och mineralerna uppträder på olika sätt beroende på vattenkvalite och material i vattensystemets miljö.

 

Vattenkvaliteten i värme- och kylsystem.

 

Vattnet i alla rörsystem är förorenade med en mängd halter och värden av joner och mineraler, bla. järn, zink, koppar, mangan, magnetit, magnesium, aluminium, kalcium, syre, aggresiv kolsyra, ph-värde, alkalinitet, hårdhet och konduktivitet.

  

Som resultat av dessa halter och värden av joner och mineraler skapas avlagringar, korrosion vilket ger förslitningar och rostangrepp som uppkommer relativt snabbt i förorenade rörsystem. 

Dessa avlagringar ger grogrunden för biofilm, bakterier, korrosion och förslitning. Kalk-, järn-, zink- och kopparavlagringar uppträder i alla typer av vattensystem.

 

Det ger minskad funktion i värmeväxlare, ventiler, pumpar, radiatorer, kranar, värmeelement, tvätt och diskmakiner, kombiugnar och hela rörsystemets ingående komponenter

  

Reslutaten leder alltid till ökade drift-, service- och underhållskrävande åtgärder med ökade energikostnader och större investeringar som följd. 

 

Det är därför mycket betydelsefullt att vattenkvaliten d.v.s halterna och värdena kontrolleras och att åtgärder sätts in när det finns negativa förändringar för att tappvatten-, värme- och kylsystemet ska fungera så optimalt som det är tänkt från början när systemet byggdes.

 

Vi är inne och kontrollerar olika vattensystem både före- och efter Bauer PipeJet-installationer varje dag.

 

Vi bevisar, att med vår erfarenhet med avlagringar och korrosion och i olika kundfall fungerar alldeles utmärkt.

 

Vi är experter med avlagrings- och korrosionsproblematiker i vattensystem. 

 

Det hittills ingen som slår oss på fingrarna med bättre erfarenheter och bättre kemikaliefri vattenbehandlingsteknik för alla och olika typer av vattensystem.

 

Bauer PipeJet är en kemikaliefri fysikalisk elektromagnetisk vattenbehandlingsmetod som fungerar i alla typer av vattensystem.

 

Vi erbjuder produkter för effektivare värme- och kylsystem »

 

Bauer PipeJet renar rören invändigt i hela tappvattensystem, värmesystem och kylsystem som därmed förlänger livlängden och sänker kostnaderna för hela vattensystemet.

 

Era vvs-system blir rena ifrån avlagringar, korrosion och samtidigt uppnår en optimal drift med rent vatten.

 

Det fungerar som ett automatiskt förebyggande underhåll som tar bort befintliga avlagringar samtidigt upphör det att bildas nya avlagringar och sätter stopp för korrosionen i alla typer av vattensystem.

 

Bauer PipeJet ökar effektiviteten och minskar kostnaderna för drift-, service-, underhålls-, energi och investeringskostnaderna.

 

 

Bauer PipeJet installeras »    och sen är det klart!

 

Pipejet installeras i fastighetens rörsystem, vilket brukar ta 3-6 timmar per system. Eftersom inga ingrepp behöver göras i de enskilda lägenheterna eller lokalerna blir den här åtgärden smidig och knappt kännbar för hyresgästerna.

 

Vår erfarenhet är att det kan ta 2-6 månader för att se en effekt i ett äldre rörsystem och 1-6 år för att få ett helt rent rörsystem.

 

Med minskad energiförbrukning som följd med mellan 5-35%.

 

 

 

Fastighetsförvaltare, fastighetsägare, Brf och industrier »

 

Den ambitiöse och miljömedvetne energidetektiven letar, hittar och använder lösningar som bevarar människors hälsa, fastighetens- och produktionssystemens värde, kondition, effektivitet.

Och som håller drift-, service-, underhålls- energi- och investerings-kostnaderna nere på en långsiktigt hållbar och ekonomisk låg nivå.

 

Vi har kunder inom fastighet och industrier = många goda erfarenheter med kunder!

 

Kontakta oss för dimensionering och presentation vad det innebär för era vattensystem.

 

Vårt erbjudande!    " ett helhetsbegrepp helt enkelt "   »

 

Euroservice erbjuder er ett unikt koncept med helhetsbegrepp som inkluderar besiktning, kontroll, vattenkvalitetsmätning och analys, utvärderings-analys, riskanalys, erfarenhetsanalys, åtgärdsanalys, åtgärdsförslag, installationssamordning, uppföljning av vattensystemets effektivitetskondition med avlagringar och korrosion.

 

Ni kan och har helt enkelt möjlighet att minska era energi-, drift-, service-, underhålls- och era framtida investeringskostnader!

 

Ni slipper helt enkelt förtida utbyte av ventiler, pumpar, värmeväxlare, radiatorer, kyl- och värmebafflar, maskiner, alla andra tekniska vattenarmaturer och hela rörsystem!

 

Med bla. minskad energiförbrukning som följd med mellan 5-50% på ert befintliga värmesystem, kylsystem, tappvattensystem eller industrisystem.

 

Ett smart sätt att öka effektiviteten, tillförlitligheten, och säkerheten i vattensystemen som är ekonomiskt och kvalitetsmässigt optimalt.

 

Ni uppnår snabbt en bestående Energi-renovering av hela ert värmesystem, kylsystem, tappvattensystem och industrivattensystem genom oss och vår medverkan.

Det är enkelt och kostnadseffektivt, energieffektivt och underhållseffektivt som förlänger livslängden i hela vattensystemets alla tekniska apparater.

 

Ur hållbarhetsperspektiv är det miljömässigt och ekonomiskt korrekt åtgärd.

 

 

Gamla värme- och kylsystem renas och skyddas med Bauer PipeJet vattenbehandlingsutrustning »

Bauer Pipejet vattenbehandlings-utrustning renar gamla, även nästan helt igensatta rörsystem genom att alla kalk- och rostavlagringar upplöses samt förebygger korrosionsläckor, d.v.s. att metaller, t.ex. järn, koppar och zink löser sig i vattnet.

 

 

Installation direkt i linje på värmesystem

 

 

Bypass-installation med reglering på kylsystem

 

 

 

Nya rörsystem »

 

Nya rörsystem hålls rena från början.

 

Eftersom Bauer vattenbehandlings- teknik skyddar alla ingående delar i tappvatten-, värme- och kylsystem, från värmeväxlare och rörledningar till enskilda element och vattenarmaturer får man också en förlängning av serviceintervall.

 

Och i många fall upphör service på produkterna helt och hållet.

 

 

Vi är experter med lång erfarenhet av avlagrings- och korrosions-problematiker i olika vattensystem.

 

Vi är inne och kontrollerar olika vattensystem både före och efter olika åtgärder varje arbetsdag.

 

 

Med egna erfarenheter sedan år 1999 i de Nordiska länderna samt samlad erfarenhet World Wide sedan år 1978, så kan vi utan skryta, bevisa, att vår erfarenhet med avlagringar, korrosion och i många olika typer av vattensystem med helt olika kundfall och kundernas erfarenheter blir hållbart både miljömässigt och energieffektivt.

 

 

Vi bevisar, att vår erfarenhet med avlagringar, korrosion och i många olika vattensystem med helt olika kundfall och kundernas erfarenheter.

 

 

Ojämn vatten/värme/kyla i fastigheten eller industrin ?

 

Bli företagets underhållsplanerare på expertnivå.

 

Anlita oss gärna för uppdrag eller utbildning!

 

 

Kontakt:

Lars.Hansson@Bauer-wt.com

0708-999 725

 

 

 

 

LH Euroservice AB © 2002-2015 

Mobil:  0703-770773 • 070-4806690

Allmän info: info@euroservice.se  • Kundservice: kundservice@euroservice.se   

Säbygatan 1 • SE-261 33 Landskrona

 

Värmesystem och kylsystem »

 

Här på bilden ser ni en värmeväxlare som är igensatta på grund av vatten-kvaltetens naturliga avlagringar.

 

Det är mycket pengar som ni sparar om värmväxlare, pumpar, ventiler och rörsystemens livslängd kan förlängas och samtidigt kan fungera perfekt. 

 

Energirenovering i vatten- värme- och kylsystem.

Sänk era kostnader och uppnå lägre energi och högre effektivitet.

 

EUROSERVICE.SE

Luft - Vatten - Värme - Kyla